Kancelaria Radcy Prawnego - Tomasz Parus

Kancelaria Radcy Prawnego - Tomasz Parus

Specjalizacje

  • adwokaci i radcowie prawni

Języki obce

  • angielski

Rodzaje usług

  • PRAWO AUTORSKIE
  • PRAWO KOMPUTEROWE
  • PRAWO KONSTYTUCYJNE
  • opłata skarbowa
  • prawa człowieka
  • referendum
  • jakość wyrobów i usług
  • ruch i przewóz lotniczy
  • dodatki mieszkaniowe
  • własność lokali
  • rynki papierów wartościowych
  • dochodowy - osoby fizyczne
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek rolny i leśny
  • podatki pośrednie (vat i akcyza)
  • narodowe fundusze inwestycyjne
  • przedsiębiorstwa państwowe
  • stowarzyszenia
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • choroby zawodowe
  • roszczenia w razie niewypłacalności pracodawcy
  • samorząd pracowniczy
  • strajki
  • urlopy
  • wypadki przy pracy
  • zwolnienia grupowe
  • prywatyzacja
  • listy przewozowe
  • alimenty
  • rozwody
  • orgranizacja rynków rolnych
  • samorząd gminny
  • samorząd województwa

Kontakt

POMOCPRAWNA.INFO